Obowiązki Veolii Energia Warszawa

  1. Opracowanie własnym staraniem dokumentacji technicznej sieci cieplnej i przyłączy do każdego budynku oraz dwufunkcyjnego węzła cieplnego (dla potrzeb instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody).
  2. Przygotowanie i realizacja prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb węzłów cieplnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych (wod-kan, wentylacji grawitacyjnej) oraz doprowadzenia przyłącza energetycznego, wewnętrznego.
  3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni administracyjnej do rozdzielni węzła wraz z zasileniem wszystkich urządzeń węzła.
  4. Wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu węzła cieplnego.
  5. Wykonanie i wstawienie drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia węzła cieplnego.
  6. Przygotowanie i realizacja prac objętych projektem w zakresie sieci ciepłowniczych i węzłów indywidualnych – wykonanie całego węzła indywidualnego na potrzeby c.o.
  7. Zamontowanie na budynkach tablic informacyjnych o wymiarach 150 cm x 100 cm oraz tablic pamiątkowych o wymiarach 70 cm x 50 cm na budynkach, w których wybudowane zostały węzły indywidualne na okres 5 lat po zakończeniu prac.

Z uwagi na wymogi ustawowe pomieszczenie węzła cieplnego musi być wyposażone w kanał wentylacji nawiewnej typu „Z” oraz kanał wentylacji wyciągowej. W niektórych przypadkach w związku z brakiem kanału wyciągowego stosuje się kratkę wyciągową zamontowaną na otworze wykutym przez ścianę zewnętrzną budynku, obie strony otworu są zakończone kratką. Kanał wentylacji nawiewnej typu „Z” jest wykonany z blachy ocynkowanej i montowany na elewacji zewnętrznej budynku wraz z kratką wentylacyjną posadowioną na wysokości 2 m nad poziomem terenu.

Kanał wentylacji nawiewnej typu „Z”

 

Tablica informacyjna

 

Tablica informacyjna o wymiarach 150 cm x 100 cm zawieszana w okresie prowadzenia prac tylko na budynkach, w których znajdują się likwidowane kotłownie lokalne.

 

Tablica pamiątkowa

 

Tablica pamiątkowa o wymiarach 70 cm x 50 cm zawieszana na budynkach, w których wybudowane zostały węzły indywidualne na okres 5 lat po zakończeniu prac.

Sieci Warszawy 2