Inwestycje planowane

Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory Cz-9/L-3/L-2 do wcinki przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku ul. Chełmska 10 wraz z przyłączem do budynku ul. Chełmska 14 – […]

Czytaj więcej

Inwestycje planowane

Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej  od komory K-33/P-2 do ul Ostrobramskiej 101 – 159,0 m Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  od O-52/L-13/L-1/ST2 do węzła c.o. w budynku […]

Czytaj więcej

Aktualności

Inwestycje planowane

Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory Cz-9/L-3/L-2 do wcinki przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku ul. Chełmska 10 wraz z przyłączem do budynku ul. Chełmska 14 – […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje planowane

Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory Cz-9/L-3/L-2 do wcinki przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku ul. Chełmska 10 wraz z przyłączem do budynku ul. Chełmska 14 – […]


Inwestycje planowane

Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej  od komory K-33/P-2 do ul Ostrobramskiej 101 – 159,0 m Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  od O-52/L-13/L-1/ST2 do węzła c.o. w budynku […]


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:
  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Sieci Warszawy 2